Висновок. Метою курсової роботи була оцінка стану екологічної безпеки території Скадовського району

Метою курсової роботи була оцінка стану екологічної безпеки території Скадовського району. Було досліджено небезпечні природні явища та техногенну небезпеку регіону, виявлено антропогенні екологічні фактори які призводять до порушення екологічної безпеки.

Отже, проведемо підсумки даної роботи:

1. Для початку ознайомилися з характеристикою природних умов Скадовського району. Досліджуваний район розташований на лівобережжі річки Дніпро. Площа Скадовського району становить 1,4 тис. кв.км. Населення – 47862 чол. Скадовський район знаходиться на півдні України в межах степової зони помірного географічного поясу Євразії. Клімат Скадовського району помірно-континентальний. Ґрунти є родючими тому, що у центральній та північній частині району знаходяться чорноземи, які характеризуються великим вмістом гумусу. На захід від м.Скадовська розташовано близько 70 озер. На острові Джарилгач налічують близько сотні невеликих водойм. Важливе значення мають два канали, що тут протікають - це Краснознам’янський та Північнокримський канали.

2. У другому розділі була проведена характеристика господарсько-виробничого комплексу Скадовського району. Враховуючи наявність сировинної бази, в районі розвинута галузь переробної промисловості, яка представлена окремими переробними підприємствами. Транспортна галузь району представлена підприємствами автомобільного і морського транспорту. Сприятливі кліматичні особливості Скадовської курортної зони характеризують даний район як місцевість придатну для лікування, відпочинку та туризму. На даний час в Скадовській курортній зоні розміщено біля 80 оздоровчих закладів загальною потужністю 22130 місць, з них 32 дитячих оздоровчих заклади.

І проаналізувавши промислові об'єкти досліджуваної території було встановлено, що у Скадовському районі переважає комплекс галузі – харчовий, який не несе ступеня ризику для населення.

3. Також була проведена характеристика потенційних екологічних небезпек Скадовського району та було визначено фактори ризику. Отже, більшість сучасних екологічних проблем зумовлені антропогенним (людським) впливом на природу. Тому визначивши питому вагу надзвичайних ситуацій на території Скадовського району Херсонської області ми встановили, що питома вага надзвичайних ситуацій техногенного характеру є більшою, ніж природного характеру.

4.Далі була проведена оцінка екологічної безпеки території Скадовського району на основі аналізу балансу кисню. Отже, визначивши баланс відтвореного кисню П=-136312 т/рік, ми виявили, що П<0 тому екологічна рівновага не збережена, негативний екологічний баланс, небезпечна територія. Було розроблено комплекс рекомендацій щодо покращення екологічної ситуації території.5. У передостанньому розділі була проведена оцінка екологічної безпеки промислового виробництва на локальному рівні. Отже, після проведення оцінки безпеки заводу по виробництву алюмінію можна зробити висновок, що дане підприємство є екологічно небезпечним. І тому було розроблено комплекс рекомендацій щодо покращення екологічної безпеки.

6. І завершальним етапом даної курсової роботи була проведена оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря. Отже, після розрахунку коефіцієнта небезпеки, неканцерогенний ризик для здоров’я населення за впливу таких речовин: ацетальдегід, бутадієн, вінілхлорид, гідразин, дихлорбензол, дихлоретан при їх відповідних концентраціях, можна зробити висновок, що HQ >1 окрім 1 речовини, тобто імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню НQ . Оцінивши канцерогенний ризик для здоров'я людини за класифікацією рівнів ризику ми отримали, що алліл хлористий та анілін мають низький показник, бензофлуорантен і нітрозофеніл – мінімальний, нікель очищений, пил і нітрозодиметиланін – середній.

Отже, оцінивши стан екологічної безпеки Скадовського району можна зробити висновок, що він є екологічно небезпечним районом для проживання населення.


5561910085692090.html
5561943082446003.html
    PR.RU™