Каскадні таблиці стилів

Щоб заповнити пропуски в специфікації HTML, World Wide Web Consortium затвердив нову специфікацію, яка отримала назву каскадних таблиць стилів (Cascading Style Sheets, CSS). Існують два рівні CSS.

• CSS першого рівня (CSS Level 1) визначає головним чином питання, пов'язані з оформленням. У порівнянні з HTML в CSS передбачені більш могутні засоби для роботи з гарнітурами шрифтів, кольорами і форматуванням абзаців.

• CSS другого рівня (CSS, Level 2) головним чином пов'язаний з питаннями позиціонування.

o В CSS2 передбачені команди для точного розміщення елементів на Web-сторінці.

o CSS2 пропонує використання різних одиниць вимірювання, наприклад пікселів, точок, дюймів, сантиметрів і процентів доступного простору.

o В CSS2 передбачені дві стратегії позиціонування: абсолютна і відносна. При використанні абсолютної стратегії місцезнаходження елемента визначається як відстань у вибраних одиницях вимірювання від верхнього лівого кута його контейнера. (Поняття контейнера саме по собі досить складне, але в загальному випадку контейнер за умовчанням - цей простір, який документ займає в браузері.) При використанні відносного позиціонування місцезнаходження елемента визначається як відстань від його нормального місцезнаходження, тобто місця, де б він знаходився, якби ніякого додаткового позиціонування не було.

FrontPage дозволяє вам застосувати засоби будь-якого рівня CSS (або відразу обох їх рівнів) до окремих елементів Web-сторінки, частин Web-сторінки, Web-сторінок цілком або до груп сторінок. Після створення стилю він з'являється у списку стилів, що розкривається в панелі інструментів FrontPage, і ви можете користуватися цим стилем.

Діалогове вікно Positioning (призначене для роботи з форматуванням CSS2) показане на мал. 6.

Позиціонувати елемент або частину тексту дуже просто:

1. Відкрийте Web-сторінку в режимі Page View.

2. Виберіть елементи, які ви хочете позиціонувати.

3. Виберіть Position в меню Format.

4. Введіть настройки місцезнаходження елементів.

5. Натисніть ОК.

Якщо ви протягом довгого часу змагаєтесь з HTML, намагаючись управляти шрифтами і компонуванням сторінки, використання CSS може помітно полегшити ваше життя. Однак візьміть до уваги дві пастки:

Те, що ви вказали якийсь шрифт, ще не означає, що він буде автоматично встановлений на комп'ютері відвідувача Web-сайта.

Якщо ви настроїли розміщення одних елементів і не зробили цього для інших, загальне компонування сторінки може виявитися не дуже вдалим.

Мал. 6. Задопомогою цього діалогового вікна можна обрати позиціонування CSS2 для виділеного об'єкта


5557310849384487.html
5557407733863847.html
    PR.RU™